Huize "De Bruine Villa"

Huize "De Bruine Villa" ****

Bruine Villa in den Silten Schnorr

Dit huis is een rots in de branding van de drukte van het studentenleven. Dit Huys is gedoopt Bruine Villa in den Silten Schnorr op 1 augustus 2008. Zoals het Behouden Huys tot troostrijk toevluchtsoord was voor kapitein Willem Barendz en zijn gestrande bemanning op Nova Zembla, zo is de ‘Bruine Villa’ een veilige haven voor elk Amerigo lid en rond dobberende verstekelingen waar zij zich kunnen schuilen tegen het woeden der wereld en even weer op adem kunnen komen alvorens met hernieuwde krachten en hervonden geloof de woeste wereld in te trekken op zoek naar grootse avonturen.

Na een periode van rusteloze drift van de Amerigo leden is er een veilige ankerplaats gevonden in Bruine Villa in den Silten Schnorr. Bruine Villa in den Silten Schnorr, kortweg genaamd ‘de BV’ is niet het eerste dispuutshuis van het Nautisch Cercle Amerigo Vespucci, een aantal roemruchte Huysen is de BV al voorgegaan als veilige haven voor de Amerigo leden.

Gelukkig kan de BV zich voegen naast het roemruchte huys ‘HKB’. De BV mag dan niet het eerste dispuutshuis van Amerigo zijn, het is heden ten dage wel het enigste rovershol van Amerigo. En dat het een rovershol is mag blijken uit de diverse trofeeën, buitgemaakt op andere huizen en disputen, die de BV al dan niet voor langere tijd hebben gesierd.

Zoals het een veilige haven betaamd is er in de Bruine Villa altijd wel iemand te vinden voor een hapje of een drankje van het een of’t ander.

In Aqua Vitae Veritas

Huidige bewoners van hét huys:

Robbie van Gentevoort

Gerben de Maat

Diede van der Schraaf

Bas Blokland


Oudbewoners van hét huys:

Louise Klingen

Chris Schipper

Jan Elzinga

Lisa Nooij

Katja Buijs

Guus Smits

Martijn Vink

Leon Dijks

Ciska Hekelaar

Joury van der Veek

Afra van Baren

Piet Admiraal

Dennis Lindenbergh

Michiel de Boer

Iris van Eck

Emma den Hartog

Cato Bijlmakers

Sarah Ros

Coen Schieving

Stef van Leeuwen

Jelle Linders

Arvid Volborth

Jorrit Willard