Melioratie

Melioratie

Sinds Quercus heugenis verzorgt de redactie van de melioratie de leden en donateurs de Sensatiekrant van Quercus. Zo’n 5 keer per jaar kijkt een ieder uit naar de verschijning van de volgende melioratie. Daarnaast verzorgt de redactie ook tijdens de KMW nog ieder jaar een vrolijk krantje Quercus.Next in de morgen om het ontbijt een beetje weg te krijgen. De oplage van de melioratie is afhankelijk van het aantal leden en donateurs dat de vereniging rijk is.

De melioratie is al bijna zo oud als Quercus. Maar waar komt de naam melioratie eigenlijk vandaan?

In de begin tijd van Quercus waren de bosbouwers wel tevreden met de naam voor de vereniging (Quercus is immers latijn voor eik). Ondanks dat er voor het behouden van een eik ook cultuurtechnische kantjes vereist zijn waren de cultuurtechneuten niet geheel tevreden met de naam uit het bosbouw jargon. Als tegenhanger voor de bosbouwnaam van de vereniging is er gekozen voor een cultuurtechnische naam voor het verenigingsblad. Melioratie betekent dan ook grondverbetering.

Tot diep in de tachtiger jaren is de Melioratie met de hand vervaardigd. (Een beetje van jezelf en een beetje van de typemachine) Dit vroeg natuurlijk veel tijd en niet te vergeten energie van de redactieleden. Ondanks dat het veel tijd en energie kostte was dit wel de periode waarin de melioratie een constante van ongeveer 40 pagina’s had.

De melioratie van de afgelopen jaren…

Zoals het met alles binnen Quercus wel eens een tijdje wat minder gaat zo heeft ook de melioratie een mindere periode gehad. Het kostte ondanks de huidige technologie erg veel moeite om stukjes binnen te krijgen en deadlines werden vaak verschoven. Het aantal van 6 melioraties per jaar werd dikwijls niet gehaald. Sinds een paar jaar gaat het weer wat beter, het aantal pagina’s groeit, er komen weer stukjes van de leden en de deadline word gehaald.

Ongeveer twee jaar geleden is de lay-out van ons aller blad drastisch onder handen genomen. Het enige probleem is nog wel eens om de leden zover te krijgen stukjes te schrijven en die vooral op tijd in te leveren. Overhaaste mailtjes laat op de avond heen en weer (lang leven de digitale snelweg) en bezoekjes op middernachtelijke uren aan ons redactie adres om als nog stukjes in te leven zijn nog steeds van deze tijd.

Redactie adres: quercusmelioratie@gmail.com

De melioratie. Een verenigingsblad door en voor de leden (en natuurlijk de donateurs). Een leuke manier om je medeleden op de hoogte te houden van wat er plaats gaat vinden, evalueren van voorgaande activiteiten en natuurlijk het bespreken van allerhande liefdesrelaties en andere uitspattingen.

En vergeet zeker niet te mailen als je iets leuks hebt voor in de melio!!

Leden van de redactie

  • Aernaut de Lange
  • Demi Gipman
  • Abigail Weintré
  • Tess Mulder