KCC

Bij Quercus is er een groep mensen betrokken bij het fincanciële beleid: wij geven advies, ondersteunen het bestuur, controleren namens de ALV en zijn een vraagbaak voor alle geld en beleid gerelateerde kanten van onze vereniging. Wie wij zijn: de kas controle commissie (KCC).

Voor het huidige boekjaar zijn Elke Van De Heuvel en Wieger Kuiken financiële bollebozen van Quercus.

Wil je iets weten over wat wij precies doen? Over het waarom of heb je een goed idee? Vraag het de KCC!

We zijn geregeld in de sociëteit te vinden bij activiteiten, in vergadering met bestuur of penningmeesters of met een biertje aan de bar. Lijkt het jou leuk om ook na een actieve rol als bestuurslid of commissielid, ook na je studietijd nog actief te blijven om zo te helpen Quercus te versterken, kom eens bij een van ons langs.