Herendispuut Ellips

Herendispuut Ellips

In den beginne was daar dan geboren, na copieus drankgebruik op een zondagavond, het illustere Plan 1; beter bekend als P1. Zoals drank bij ons allen binnen Quercus de vader van het gedachtegoed betreft, was dat bij ons op de bewuste zondagavond een bijzonder onderbelicht type drank: wijn. De eerste traditie was geboren! Zondagavond werd de wijnavond in het legendarische Quercus domicilie: Huize de Gouden Eikel. Met huize de Gouden Eikel als bodem, Zondagavond wijnavond als bewatering en P1 als ontwikkelingsplan voor Ellips leken alle elementen voor een succesvolle onderneming een feit!

P1 was echter geen lang leven beschoren. Hoewel alle jaargangen van Quercus vertegenwoordigd waren bij het initiële P1, was er geen rekening gehouden met verjonging en de gezette teerling stierf al gauw een trieste dood. De originele bedenkers van P1 moesten terug naar de tekentafel: De hersenslopende, maar eeuwig inspirerende Zondagavond Wijnavond. Deze eerste traditie op zondag bleef namelijk, hardnekkig standhouden. P1 was intussen niet meer levensvatbaar. Om de malaise compleet te maken, verloor de Zondagavond Wijnavond haar domein. Huize de Gouden Eikel werd ontruimd, nadat betonnen ballen uit de hoofdstraat van Velp door het huis rolden. Gebrek aan daadkracht en lamzakkerij namen de overhand en het leek erop dat P1 geen vervolg meer zou krijgen.

Een nieuw jaar brak aan! Een nieuwe potentiële jaarclub werd opgezet door een groepje heren die men op straat nog geen kwartje zou geven. De naam ‘PJC Stopbord’ was dan ook een zeer toepasselijke, aangezien deze PJC geen lang leven beschoren was. Intussen bestond de Wijnavond al meer dan een jaar en ook een afvaardiging heren van het ‘PJC Stopbord’ initiatief wisten hun weg naar deze avond te vinden.

Een leemte binnen de vereniging werd uitgesproken deze avond, gelijk een knagend ongenoegen voor de aanwezigen. Een nieuwe wind; het moest anders! Traditie, doch progressie! Gelijkheid, broederschap en openheid naar de wereld moesten de speerpunten van dit nieuwe initiatief worden! Plan 23 werd die avond geboren. En met haar kreeg P1 eindelijk het vervolg wat recht deed aan haar nobel doch ontsierde doel.

Het plan werd voltooid en een nieuw thuis werd gevonden. Huize de Natte Voeg werd, met haar aparte woonkamer, het toonbeeld van het open karakter dat Ellips nastreeft. Een tiental heren ging met een visie en een doel de uitdaging aan om de prangende leemte binnen SV Quercus te vullen. Een nieuw prominent dispuut wat zich zou onderscheiden van de verscheidene gremia binnen de vereniging! De naam Ellips vulde al snel de catacomben van de vereniging. Tien blauwe gilets, waar ook vandaag onze aspiranten nog aan te herkennen zijn, kleurden de gangen van Larenstein, de sociëteit en de vereniging. Het jaar 2015 brak aan en een mijlpaal werd bereikt met de introductie van Ellips’ haar eerste lichting; Germinatio. Ruim tweeënhalf jaar na het initiële P1, werd Herendispuut Ellips op 30 maart 2016 een feit. Een niet meer weg te denken element binnen de vereniging, ten dienste van de vereniging tot de dood erop volgt.

Herendispuut Ellips

Et Vita Illius Mortiferus.


https://www.instagram.com/herendispuut.ellips/
​​​​​​​herendispuutellips@gmail.com

Ellips_Logo.png


Herendispuut_Ellips_foto_website.jpeg
Eerste Lustrum der Herendispuut Ellips, 2022
inauguratie_arx.jpg