Visclub ‘De Snukkers’

opgericht op 28 augustus 1967

Snukkers1.jpg

De oprichters, op het eerste snukweekend op Texel.

De notulen van de oprichtingsvergadering zijn bewaard gebleven, getypt op een echte ouderwetse typemachine.
Kort daarna is de club toegelaten als ondervereniging van Quercus.

Doelstelling van de club is volgens de statuten:
……een gezelligheidsvereniging die zich ten doel stelt haar leden de viskunst bij te brengen, deze te bevorderen en de belangen van de visstand te behartigen.

Die doelstelling werd (en wordt) in de praktijk gebracht door het organiseren van vis-weekenden. Eerst bij leden thuis. Daar werd onder primitieve omstandigheden geslapen, in schuren in het hooi bijvoorbeeld. Maar dat was nooit een probleem want het bier werd met een steekwagen aangevoerd (daar is fotografisch bewijs van!) Wat mede het gevolg was van het in praktijk brengen van artikel 6 van het huishoudelijk reglement: Vis wil zwemmen, dus zal ze zwemmen. De snukker dient daarom zorg te dragen voor het nathouden van de vis.

De Snukkers kennen geen vrouwelijke leden, dat is vastgelegd in afdeling II artikel 2 van het reglement:
“……..deze hebben nl. bij snuk-evenementen een sterk remmende werking t.a.v. spontane spanning resp. ontspanning van de mannelijke leden.”
Desondanks gingen er vanaf het eerste begin vriendinnen, later echtgenotes en kinderen mee.

De weekenden worden twee keer per jaar gehouden. Meestal in een eenvoudige, goedkope groepsaccommodatie. In de loop der jaren is de hele Nederlandse kust bevist, van Zeeuws Vlaanderen, diverse stekken in Zeeland, Noord Holland, alle waddeneilanden en zelfs van Noordpolderzijl uit met een boot naar Rottumerplaat. Ook is diverse malen met een Tjalk of Klipper het IJsselmeer en de Waddenzee bevaren evenals de Zeeuwse stromen. Met huifboten verkenden we het Lauwersmeer en de Noord Groningse wateren. Ook in het buitenland hebben we de visstand bestudeerd.. Diverse malen in de Ardennen (Stree-lez-Huij) op de forel en zelfs in Bretagne zijn we geweest.

Er is een wisselbeker voor diegene die volgens de Opsnukker (de voorzitter) op de zaterdag de meeste, de bijzonderste, de vreemdste vangst gedaan heeft. Deze beker gaat al meer dan 20 jaar van de ene naar de andere snukker. De beker is overigens gevonden in een afvalbak na een rommelmarkt in Westmaas. Uiteraard hebben we tijdens al die weekenden ons gehouden aan artikel 2 van het huishoudelijk reglement: De visstand mag niet geschaad worden…..

In de beginjaren hebben de Snukkers, samen met de toenmalige Natuurstudie vereniging en de Fotoklup (ook onderverenigingen van Quercus) voor de hele school enkele malen een druk bezochte wadlooptocht georganiseerd, met de bus,slapen in Pieterburen en na de oversteek op Schiermonnikoog, in het hooi in een boerenschuur.

Kortom, al 49 jaar is de visclub De Snukkers een levendige en actieve ondervereniging van Quercus  waar nu reeds de derde generatie mee gaat op de snukweekenden!

Ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum heeft de ex opsnukker een “Ode aan de Snukkers” geschreven die geïllustreerd is met foto’s van vroeger en nu. Het geeft een goede indruk van De Snukkers door de jaren heen.

Deze ode zal spoedig in zijn geheel worden weergegeven..